Dry Needling

Wat?
Dry needling is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode waarbij triggerpoints in bepaalde spieren, verantwoordelijk voor uw pijn, met een fijn naaldje aangeprikt worden.
Het doel is om deze spieren snel en langdurig te ontspannen
.

Triggerpoint, wat is dit?    
Dit is een verkrampt deeltje van de spier dat naast lokale drukpijn ook een uitstralende pijn veroorzaakt. Naast pijn kan een triggerpoint ook stijfheid en bewegingsbeperking geven.

Triggerpoint, hoe ontstaat dit?     
Dit kan acuut (bv. trauma) of chronisch (bv. overbelasting) ontstaan.
Een verkeerde houding, stress, overbelasting van de spieren door sport of langdurig gebruik van de computer zijn enkele voorbeelden.
  

Hoe wordt een triggerpoint behandeld?
Eerst zal de kinesitherapeut via een vraaggesprek en onderzoek de klachten in kaart brengen. Indien het myofasciale aspect (de spieren) aan de oorzaak liggen van de klachten of deze onderhouden gaat de kinesitherapeut op zoek naar de triggerpointen. Deze worden met een fijn naaldje aangeprikt. Vaak zijn meerdere sessies noodzakelijk of kunnen meerdere spieren per behandelsessie worden aangeprikt.     
Samen met andere behandelingstechnieken (o.a. oefentherapie, manuele technieken, …) wordt de klacht aangepakt.    

Hoe voelt het?         
Bij het aanprikken van het triggerpoint kan u lokaal een kortdurend krampgevoel voelen. Dit is t.g.v. het kort en lokaal opspannen van de spier (= local twitch response). Daarna ontspant de spier zich en kan u vaak gemakkelijker bewegen. Na de behandeling is het wel normaal dat de spier nog stijf en/of vermoeid aanvoelt. Dit kan tot 48 uur duren.

Nabehandeling?
Na het prikken zal men nabehandelen aan de hand van stretching, circulatie-oefeningen, warmte, …
De kinesitherapeut zal u advies en een aantal oefeningen meegeven. Het is belangrijk om de spier na het prikken warm te houden, zodoende de ontspanning die verkregen is te kunnen behouden. Het is belangrijk om deze adviezen op te volgen voor een maximaal resultaat.

Een behandeling kan je boeken bij Delfine Van de Keere ,

Wil je meer informatie? Neem contact op met Delfine Van de Keere op nummer 0478 19 50 49

Stabilisatiecursus na trauma

Stabilisatiecursus na trauma

Als je je tijdens je jeugd of later in een intieme relatie onveilig hebt gevoeld kan dit in je verdere leven klachten opleveren. In sommige gevallen resulteert dit in een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS). Complexe PTSS is de samenvattende benoeming van de emotionele, relationele en gedragsproblemen als gevolg van langdurige mishandeling of seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie.

Het gaat om meer dan ingrijpende gebeurtenissen als verkrachting of roofoverval. Het gaat ook om meer dan de klachten die mensen kunnen ontwikkelen na zinloos geweld, in vechtsituaties of na natuurrampen en die meestal beschreven worden als de enkelvoudige PTSS.

Het gaat om de gevolgen van intiem geweld. Je krijgt last van nachtmerries, herbelevingen, de neiging herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen te vermijden, verminderde interesse in belangrijke activiteiten, je voelt je vervreemd van anderen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, overdreven schrikreacties, overdreven waakzaamheid. Verdere klachten zijn je afwezig voelen, wisselende stemmingen hebben, impulsief handelen, jezelf beschadigen door je te verwonden, te overeten, te hongeren, alcohol of drugs te gebruiken, (onverklaarbare) lichamelijke klachten, laag zelfbeeld en problemen in de omgang met anderen. Meestal bestaan deze klachten al jaren.

Onze stabilisatiecursus

De stabilisatiecursus van Multimed wil je meer begrip en controle doen krijgen over je denken, voelen en handelen en een meer passende levensinvulling doen krijgen. Mensen met een complexe PTSS hebben door hun klachten vaak kansen in het leven gemist.

Ze is NIET bedoeld om je verleden te verwerken, dit dient onder individuele begeleiding te gebeuren.

De methode is grotendeels gebaseerd op de stabilisatiecursus ‘Vroeger en verder’ van  Dorrepaal e.a., waarvan werd aangetoond dat hij structuur biedt en klachten doet verminderen. In groep met anderen die gelijksoortige ervaringen hebben voelen velen zich gesteund door de (h)erkenning en het contact met anderen. Er wordt NIET gedetailleerd over de nare ervaringen gesproken.

Je volgt de cursus met de bedoeling een stabieler leven te krijgen. Op het einde kan je omgaan met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Je voelt je beter opgewassen tegen het verwerken van je trauma(‘s) uit het verleden, een proces waarbij heftige emoties kunnen naar boven komen.

Wie kan zich aanmelden?

Heb je te maken gehad met fysiek geweld of seksueel misbruik in je jeugd of later in (een) relatie(s) en herken je bovengenoemde klachten?

Dan kan je vrijblijvend contact met ons opnemen of je laten aanmelden via je individuele behandelaar (arts, psycholoog, psychotherapeut). Hierna volgt een gesprek met de begeleiding die je klachten in kaart zal brengen. Je krijgt tijdens dit gesprek nog alle nodige informatie over de opzet en de inhoud van de cursus.

De cursus vormt een aanvulling op een individuele behandeling. Deze individuele behandeling is een voorwaarde om aan de cursus deel te nemen. Het is geen probleem mocht je reeds bij een andere psychotherapeut in behandeling zijn.

De eerste groep gaat van start in 2019, de precieze datum volgt nog.

Werkwijze

Meer begrip van de klachten leidt tot meer controle: in de cursus wordt veel informatie gegeven over posttraumatische stressklachten. Aan bod komen thema’s als slaapproblemen, afwezig raken, herkennen van gevoelens, gedachtepatronen, vertrouwen en wantrouwen, omgaan met grenzen, schuld, schaamte en gevolgen voor huidige relaties.

In het praktisch onderdeel en via de cognitieve gedragstherapie leer je beter te leren omgaan met bepaalde klachten of ze te verminderen, bijvoorbeeld met nachtmerries, stemmingswisselingen of zelfbeschadigend gedrag. Je leert beter voor jezelf te zorgen en je gedrag, denkpatronen en zelfbeeld te veranderen.

Het praktisch gedeelte van de cursus houdt ondermeer ontspannings- en assertiviteitsoefeningen in.

Groepsleiders

De cursus wordt begeleid door

Veronique Berth, klinisch psychologe en psychotherapeute en psychotraumatoloog in opleiding. Zij heeft ruime ervaring met de methode, de doelgroep en met het werken met groepen.

Lieve Lootens, master in psychologische en pedagogische wetenschappen, supervisor en NLP-coach

Petra Goethals, manager Multimed, ervaringsdeskundige

Tijdsduur

De stabilisatiecursus omvat 22 sessies die wekelijks doorgaan en neemt dus in totaal zo’n halfjaar in beslag. Er zijn terugkombijeenkomsten voorzien na drie en na zes maanden. In de totaalprijs zitten een aantal individuele therapiesessies met de psychologe begrepen. De cursus vormt immers een aanvulling op een individuele behandeling. Deze kunnen uitgebreid worden.

Prijs

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep en wordt individueel besproken in de informatiesessie. Er wordt gezocht naar een betaalbare cursus. Onder bepaalde voorwaarden kan er externe financiële steun worden aangevraagd.
In de prijs is inbegrepen:

  •       22 groepslessen.
  •        2 terugkomsessies
  •        2 individuele sessies
  •        Opvang bij crisissituaties
  •       Werkboek en lesmateriaal
  •         Professionele begeleiding van gespecialiseerde psychologen en een ondersteuner.
  •         Overleg en samenwerking met de behandelende arts/therapeut

De cursus vormt een aanvulling op een individuele behandeling. Deze kunnen uitgebreid worden.
Na de cursus kan overgegaan worden tot individuele traumaverwerking.

Voor meer informatie neem contact op met

Veronique Berth ( psycholoog) 0484 09 09 80, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lieve  Lootens 0484 02 55 81, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Petra Goethals ( manager) 0475 31 51 74, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Of vul het contactformulier in op de website

Download hier uw Folder

 

 

 

 

 

Getting Help

 There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Joomla!

Congratulations! You have a Joomla site! Joomla makes it easy to build a website just the way you want it and keep it simple to update and maintain.

Joomla is a flexible and powerful platform, whether you are building a small site for yourself or a huge site with hundreds of thousands of visitors. Joomla is open source, which means you can make it work just the way you want it to.

The content in this installation of Joomla has been designed to give you an in depth tour of Joomla's features.

Options

As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list.

Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar.

Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links.

If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.

Search